Centrum ekologické výchovy 

CEV Dřípatka

"Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody." Jan Amos Komenský 

Aktuality


Nová pátrací hra Cesta za pokladem aneb Odpadovka 

Pátrejte po pokladu ukrytém ve starobylém městě Prachatice!  Hra je vhodná pro děti od 4 let, trasa je dlouhá 3 km. Hledání se můžete zúčastnit od 22.6. až do 17.10. 2022. 

Cestou splňte několik úkolů, získejte indicie k otevření truhly a také odhalte, proč je lépe, když žádný odpad nevzniká. Na každého čeká malý, ale krásný  poklad!

Hodně štěstí při hledání přeje CEV Dřípatka při DDM Prachatice a město Prachatice, odbor životního prostředí.

Podpořeno v rámci projektu ATCZ 205 CEWA.

Pátrací listy si vyzvedněte na plotech DDM Prachatice (Ševčíkova 273) a CEV Dřípatka (Volovická ul.) nebo u kavárny na Skalce (Óda na radost) či stáhněte zde: Letní prázdniny na Dřípatce

Přežij!

pro náctileté 13 - 17 let

5 dnů příměstského tábora

Vyzkoušej různé adrenalinové výzvy a objev, co všechno je v tobě a kolik toho dokážeš! Budeme lézt, střílet, sjíždět divokou vodu, přespávat v lese, poznávat nové kamarády, učit se postarat se o sebe i v extrémních situacích. 

11. - 15. 7. 2022

Cena: 1600 Kč

S Dřípatkou do lesa

Pozorování lesního společenstva, dozvídání se o zákonitostech lesa, výpravy (nejen) do lesa, hry a rukodělné činnosti s lesní tématikou, seznamování s živočichy a rostlinami z lesního biotopu

pro děti 6 - 12 let

18. - 22.7. 2022

Cena: 1600 Kč. V ceně je zahrnut teplý oběd, odměny, doprava, vstupné, pojištění, výtvarný materiál

Léto se zvířátky

Budeme se seznamovat se zvířaty, která žijí v naší přírodě, pečovat o domácí zvířata, také hrát hry, tvořit, pozorovat přírodu venku. Čeká nás výlet, vyrábění a plno zábavy.

pro děti 6 - 12 let

15. - 19.8. 2022

Cena: 1600 Kč. V ceně je zahrnut teplý oběd, odměny, doprava, vstupné, pojištění, výtvarný materiál.

Přihlášky na všechny tábory  přes: https://www.ddm-prachatice.cz

Reference

„Na Dřípatku jezdíme pravidelně. Výuka je vždy propojena s praktickými činnostmi, které děti velmi bavily a při nichž se dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Iveta Milerová, ZŠ Bavorov

 

Všechny programy byly vzdělávací, pohybové, akční i zábavné s velkým respektem k potřebám dětí.

Petra Prixová, Montessori DS při ZŠ Národní, Prachatice

 

„Bez Dřípatky si nedokážeme představit ani adapťáky, ani geologické kurzy."

 

Jarmila Ichová, Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice

 

Projekt IKAP III Jihočeského kraje

Od letošního roku se DDM Prachatice - CEV Dřípatka zapojila jako partner do projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246. Příjemcem projektu je Jihočeský kraj a termín fyzické realizace je od 1.1.2021 do 31.10.2023. Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn především podporou polytechnického vzdělávání na školách, zvýšením kompetencí pedagogů, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity.

V rámci projektu bude Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 jako partner s finančním příspěvkem od příštího školního roku realizovat projektové dny pro základní a střední školy Jihočeského kraje např. na téma seznamování s biotopy (les, louka, lidská sídla,...), klimatické změny, atd. Bude probíhat blok kroužků polytechnického vzdělávání nebo vzdělávání pedagogů zvyšující jejich odbornost či didaktické dovednosti. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Webový odkaz: https://ikap.kraj-jihocesky.cz


CEV Dřípatka
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!