Centrum ekologické výchovy 

CEV Dřípatka

"Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody." Jan Amos Komenský 

Aktuality

Den dětí na Dřípatce

I letos pořádá centrum ekologické výchovy Dřípatka akci ke dni dětí, zaměřenou, jak jinak, než na přírodu. Připravené jsou aktivity na poznávání přírodních zajímavostí, stopy a kosti zvířat, seznámení s chovanými zvířátky a hlavně, posezení u ohýnku. Den dětí bude probíhat od 17 h v areálu CEV (vchod z ulice Volovická) a je určen všem dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům a dalším, kteří rádi s dětmi jejich den oslaví.  V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.


Ptáci a sklo - soutěž

Máte doma prosklený balkon, terasu nebo jen veliké okno? Ročně v České republice zahynou statisíce ptáků po nárazu do skla. Přitom zachránit jim život je tak snadné! Na skleněnou plochu stačí nalepit něco, co ptáci uvidí. Samolepky, obrázky, překrýt ji žaluzií. Na sklo můžete nalepit cokoli, třeba veselé barevné puntíky, jen abyste ptákům dali najevo, že proletět tudy není možné. 

Vyzýváme všechny děti, ale i studenty: vytvořte obrázek, může to být ptáček nebo jakýkoli motiv, buď barvami na sklo nebo nakreslete na papír, vybarvěte a zalaminujte nebo vystřihněte ze samolepicí fólie a umístěte na problematickou skleněnou plochu, kterou máte v okolí a jejíž vlastník s vylepením souhlasí. Pozor, aby byla plocha skutečně zajištěná, musí být obrázků více (vzdálených 10 cm od sebe, velikost objektů může být malá, např. 0,5 cm) nebo doplňte svůj obrázek zakoupenými samolepkami.

Nemáte takovou plochu? Nevadí, i váš obrázek pomůže zachránit ptáky (a zúčastní se soutěže), když nám jej přinesete/ pošlete na Dřípatku. Všechny obrázky vylepíme, i u nás na Dřípatce je totiž několik nebezpečných skleněných ploch. Obrázky pro nás nemusíte laminovat (uděláme sami), jen je vystřihněte a nakreslete ten samý motiv i na druhou stranu. 

Nechcete, aby skrz skleněnou plochu kvůli obrázkům pronikalo méně světla? Na trhu jsou k mání i průsvitné UV samolepky, které po nalepení vůbec neuvidíte, Ptáci však ano.

Do soutěže pošlete fotky vámi zabezpečených ploch s vašimi výtvory (nebo výtvory samotné), se jménem a kontaktem. Ideálně vše na mail: dripatka@ddm-prachatice.cz. Soutěž probíhá do 30. 6. 2021. A odměna bude stát za to!

Ptačí kvíz na plotě

Pro zvídavé máme připravený nový kvíz na plotě Dřípatky (ve Volovické ulici) a je tentokrát na téma Ptáci. Dokážete uhádnout správnou odpověď? Víte, čí je hnízdo v rákosí? Poznáte siluetu letícího ptáka? Chcete se naučit odpovídat hrdličce? A poznat vajíčka sýkorky? Pokud vás bude kvíz bavit, můžete popojít a zkusit i mravenčí kvíz na plotě v Soumarské ulici.


Doučování žáků

Potřebovalo by vaše dítě po/ při distanční výuce pomoci? Nabízíme doučování přírodopisu, chemie, matematiky, i dalších předmětů, které zvládneme (1. i 2. stupeň ZŠ). Předmět, o jehož doučování byste měli zájem a den a hodinu, která bude vašemu dítěti vyhovovat, lze domluvit. Doučování je bezplatné a bude probíhat individuálně v CEV Dřípatka od 20.4. Přihlašujte se přímo na tel. 732 796 846 nebo emailu: dripatka@ddm-prachatice.cz

Reference

„Na Dřípatku jezdíme pravidelně. Výuka je vždy propojena s praktickými činnostmi, které děti velmi bavily a při nichž se dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Iveta Milerová, ZŠ Bavorov

 

Všechny programy byly vzdělávací, pohybové, akční i zábavné s velkým respektem k potřebám dětí.

Petra Prixová, Montessori DS při ZŠ Národní, Prachatice

 

„Bez Dřípatky si nedokážeme představit ani adapťáky, ani geologické kurzy."

 

Jarmila Ichová, Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice

 

Projekt IKAP III Jihočeského kraje

Od letošního roku se DDM Prachatice - CEV Dřípatka zapojila jako partner do projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246. Příjemcem projektu je Jihočeský kraj a termín fyzické realizace je od 1.1.2021 do 31.10.2023. Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn především podporou polytechnického vzdělávání na školách, zvýšením kompetencí pedagogů, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity.

V rámci projektu bude Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 jako partner s finančním příspěvkem od příštího školního roku realizovat projektové dny pro základní a střední školy Jihočeského kraje např. na téma seznamování s biotopy (les, louka, lidská sídla,...), klimatické změny, atd. Bude probíhat blok kroužků polytechnického vzdělávání nebo vzdělávání pedagogů zvyšující jejich odbornost či didaktické dovednosti. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Webový odkaz: https://ikap.kraj-jihocesky.cz


Ukázky z proběhlých aktivit